Μουσικοί Μονόλογοι από μουσικό Σχολείο Δράμας

Στο Μουσικό Σχολείο Δράμας λαμβάνουν χώρα Συναυλίες μαθητών ατομικών μουσικών οργάνων. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο των Μουσικών Μονολόγων και πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Δράμας.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

 

Οι επόμενοι Μουσικοί Μονόλογοι θα πραγματοποιηθούν στις: 22 και 29 Μαρτίου 2023 και 5 Απριλίου 2023