Μελέτη για την Οικονομική Επίδραση της Πανδημίας στον κλάδο του Ελληνικού Μαρμάρου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.-Θ) ανέθεσε και υλοποίησε μέσω της εταιρίας ICAP μελέτη με αντικείμενο την οικονομική επίδραση της πανδημίας του κοροναϊού στον κλάδο του μαρμάρου και με τους κλάδους που συνδέονται με τον πρώτο ως προμηθευτές αυτού.

Όπως επισημαίνει η κυρία Χαϊδά Ιουλία, Πρόεδρος του ΣΕΜΜΘ, οι εκτιμήσεις που  προκύπτουν από την εν λόγω μελέτη βασίστηκαν σε δείκτες της στατιστικής υπηρεσίας και σε εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ICAP στην συγκεκριμένη μελέτη που εκπόνησε για τον κλάδο του μαρμάρου και τον οικονομικό αντίκτυπο που είχε ο covid-19 στις ελληνικές μαρμαροβιομηχανίες οι οποίες στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες της Β. Ελλάδος απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους, τονίζει πως η διατάραξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω του κλεισίματος των συνόρων σε διάφορες οικονομίες, ανύψωσε εμπόδια στην αρμονική διεξαγωγή του εμπορίου.

Συγκρίνοντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών το α’ πεντάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, η πτώση είναι κατακόρυφη.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης αυτής, θα αξιοποιηθούν από το Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. σε κύκλους νέων επαφών με την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, προωθώντας:  α) την σύνθεση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις του κλάδου και β) την δημιουργία κλαδικών προωθητικών ενεργειών, όπως η θεσμοθέτηση του brand name “Ελληνικό Μάρμαρο” και άλλες συναφείς ενέργειες.

 

Για τον

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης