Mε το πολυνομοσχέδιο πιο δύσκολη η προκήρυξη απεργιών – Καταργούνται τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων

 

Περιλαμβάνει 400 άρθρα σε 1.531 σελίδες – Καταργούνται οι πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία και επιβάλλονται οι ηλεκτρονικοί – Για πρώτη φορά πλειστηριασμοί και από το Δημόσιο για χρέη στην εφορία – Αλλάζουν οι όροι προκήρυξης απεργίας, ανατρέπονται οι όροι χορήγησης επιδομάτων και καταργούνται ειδικά επιδόματα – Δείτε το πλήρες κείμενο
Πολυνομοσχέδιο 1.531 σελίδων και 400 άρθρων, πολλά από τα οποία φέρνουν «πετσόκομμα» οικογενειακών επιδομάτων, απελευθέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αυστηροποίηση κήρυξης απεργιών κ.ά. καλούνται οι βουλευτές να μελετήσουν σε ελάχιστες ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου, αν και κατατέθηκε στη Βουλή στις 18:30 της Τρίτης, αναρτήθηκε στο site του Κοινοβουλίου στις 9 το βράδυ, λόγω του τεράστιου όγκου του.
Δείτε εδώ το πολυνομοσχέδιο

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προωθούμενες διατάξεις θα εισαχθούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για συζήτηση την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι και την Πέμπτη, ενώ στην Ολομέλεια θα συζητηθεί την Παρασκευή και τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου.

Με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται οι πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία και επιβάλλονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αλλάζουν οι όροι προκήρυξης απεργίας, ανατρέπονται οι όροι χορήγησης επιδομάτων και καταργούνται τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα δούμε πλειστηριασμούς και από το Δημόσιο για χρέη στην εφορία. Η σχετική πρόβλεψη μπήκε τελικά στο πολυνομοσχέδιο, έπειτα από μακρές συνεννοήσεις με τους Θεσμούς.

Συγκεκριμένα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει:

1. Μόνον ηλεκτρονικά πλέον οι πλειστηριασμοί: η νομοθετική πρόταση καταργεί όλες τις προβλέψεις που αφορούσαν αποκλειστικώς τους φυσικούς πλειστηριασμούς. Οι υπόλοιπες γενικές διατάξεις προσαρμόζονται στον νέο και αποκλειστικό τρόπο διενέργειας των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα.

Επιπλέον, επειδή η διενέργεια πλειστηριασμών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και μόνον, καθώς και επειδή υπάρχει υποχρέωση πρόβλεψης εναλλακτικής λύσης όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης της κατάσχεσης, ο επισπεύδων που ζητάει τον πλειστηριασμό θα δηλώνει και ότι θα οριστεί συμβολαιογράφος από την Αθήνα, αφού προηγουμένως εξαντληθεί η δυνατότητας ανεύρεσης συμβολαιογράφου εντός της περιφέρειας του εφετείου. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η εναλλακτική αυτή δεν μεταβάλλει την τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

2. Περιορισμοί στο δικαίωμα απεργίας: Η αλλαγή αφορά τον κανόνα της απαρτίας στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων, όταν συγκαλούνται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για απεργία. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι στις σχετικές συνελεύσεις πρέπει να παρίσταται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Με τη διάταξη το 1/3 αυξάνεται σε 1/2. Η απαρτία δεν υπολογίζεται στα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά στα οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή αυτά που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους. Η απόφαση για απεργία λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Κατάργηση τριτεκνικών και πολυτεκνικών επιδομάτων: Αλλάζει άρδην ο τρόπος υπολογισμού για το επίδομα παιδιού, ενώ τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.

Για την πρώτη κατηγορία χορηγούνται:

α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,

γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,

γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,

γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Ορίζεται ακόμη ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

4. Εργατικό ατύχημα: Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, δεν επιβαρύνεται ο ασφαλιστικός φορέας του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης, εφόσον αυτός ευθύνεται επειδή επέδειξε δόλο ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

5. Κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων: Με το σχέδιο νόμου προτείνεται η σύσταση ενός νέου δημόσιου και αυτοχρηματοδοτούμενου φορέα με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ολοκλήρωση των έργων κτηματογράφησης και για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος του κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια, ο νέος φορέας θα αναλάβει και την αρμοδιότητα της καταχώρισης των δικαιωμάτων βάσει του συστήματος υποθηκών και μεταγραφών, δηλαδή του έργου που επιτελείται μέχρι σήμερα από τα Υποθηκοφυλακεία.

Ο Φορέας ορίζεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. Η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, γίνεται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Στο νέο Φορέα συστήνονται ενενήντα δύο (92) οργανικές θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων τους. Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις αυτές, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.

6. Συστήνεται ειδικό σώμα ελεγκτών στην υπηρεσία του οικονομικού εισαγγελέα για να εκτελεί έρευνες με εισαγγελική παραγγελία, χωρίς να παρακωλύεται ο υπόλοιπος φοροεισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ που είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη των φόρων.

7. Οδηγοί ΚΤΕΛ: Εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας όλων των ανωτέρω στοιχείων, όπως ισχύει για το σύνολο των εργοδοτών.

Τι λέει η αιτιολογική έκθεση για τα καζίνο

Επενδύσεις σε νέα καζίνο επιχειρεί να προσελκύσει το υπουργείο Οικονομικών και για το σκοπό αυτό, με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπει να δώσει και νέες άδειες κατασκευής και λειτουργίας καζίνο, με προτεραιότητα σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ποιες είναι οι αλλαγές:

• Επανακαθορίζονται οι άδειες καζίνο και προστίθενται τρεις ακόμα, σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη

• Καταργείται το εισιτήριο για τα νέα καζίνο και με προϋποθέσεις για τα υπάρχοντα και θεσμοθετείται για πολύ μεγάλους παίκτες η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης (η πίστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50.000 ευρώ)

• Δημιουργούνται δύο κατηγορίες Καζίνο, τα κλασσικού τύπου όπου οι δραστηριότητες πέραν του Καζίνο εξαντλούνται συνήθως σε εστιατόρια και καφετέριες και τα Καζίνο ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων όπου υπάρχει πλήθος άλλων δραστηριοτήτων πέραν των εστιατορίων και των καφετεριών.

• Ανάλογα την κατηγορία η άδεια ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου για κλασικά είναι 10 έως 15 χρόνια και για τα ευρέως φάσματος 20 έως 30 χρόνια. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται στην άδεια και μπορεί να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές

• Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού βάσει του οποίου θα γίνει η επιλογή του κατόχου νέας άδειας καζίνο και ο τρόπος υπαγωγής των υπαρχόντων καζίνο στο νέο καθεστώς

• Καθορίζεται ενιαία φορολογία για όλες τις εταιρείες που θα πάρουν νέα άδεια ή θα υπαχθούν στο νέο νόμο και συνδέεται άμεσα με το μέγεθος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Με ποιο σκεπτικό δίνονται οι άδειες

Το σκεπτικό της μεταρρύθμισης αυτής της κυβέρνησης έχει στόχο την «μεγιστοποίηση των ωφελειών» από τη λειτουργία των Καζίνο, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση των διατάξεων που αφορούν στην «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο» (άρθρα 358-378 του πολυνομοσχεδίου):

«Ι. Επί της αρχής

(…)

Η αγορά των καζίνο στη χώρα μας ακολουθεί επί σειρά ετών πτωτική πορεία λόγω και της συρρίκνωσης του εθνικού προϊόντος και της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα την τελευταία εννιαετία. Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει απώλειες σε επίπεδο εσόδων των επιχειρήσεων καζίνο, καθώς και σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, ως επακόλουθο της μείωσης των εισοδημάτων των επισκεπτών, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι ημεδαποί. Κατ’ αποτέλεσμα, προκαλείται, αντίστοιχα, σημαντική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο. Οι υψηλοί συντελεστές συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα των καζίνο σε συνδυασμό με την μείωση των εσόδων τους θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καζίνο, αφού αυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τούτο θέτει, ακολούθως, σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεων εργασίας.

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των καζίνο, που θα επιτρέψει τον προσανατολισμό τους σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα επιτρέπει την έντονη διασύνδεση της αγοράς των καζίνο με τον τουρισμό. Η διασύνδεση αυτή θα επιτρέψει την αύξηση της επισκεψιμότητας, την ενίσχυση των εσόδων, την επιστροφή σε κερδοφόρα αποτελέσματα και εν τέλει τη διαμόρφωση των απαιτούμενων λειτουργικών ροών που θα καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των καζίνο.

Από τη μεταρρύθμιση αυτή προσδοκόνται ωφέλειες από την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αναβάθμιση των υποδομών, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες θα λειτουργούν καζίνο. Η αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου αφορά τόσο την εποπτεία επί των καζίνο, όσο και το φορολογικό τους καθεστώς, ώστε πέρα από την απαραίτητη για οιαδήποτε επένδυση ασφάλεια δικαίου, να υφίστανται και οι κατάλληλες συνθήκες μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού.

Η προτεινόμενη μείωση των συντελεστών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των επιχειρήσεων καζίνο, κατά ενιαίο τρόπο, ως κίνηση η οποία θα βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της αγοράς και αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεών της, θα επιφέρει τελικά σημαντική ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, βάζοντας ταυτόχρονα ένα τέλος στην ετερογένεια και την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις υποχρεώσεις των καζίνο ως προς τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιγνίων έως σήμερα.

Η μεγιστοποίηση των ωφελειών που προέρχονται από τα καζίνο, συνδέεται άρρηκτα με την επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καζίνο τόσο μεταξύ τους, όσο κυρίως ως προς τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε άλλα κράτη, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η αγορά των καζίνο παγκοσμίως αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επίγειας αγοράς των τυχερών παιγνίων, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό τμήμα των σχετικών εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να συνδεθεί η αγορά καζίνο με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις και ακολούθως να έχει θετικές επιδράσεις για την οικονομία, λαμβανομένων υπόψη τόσο των συσχετισμών εντός της αγοράς, όσο και των προστατευτέων συμφερόντων των πολιτών, αλλά και τρίτων, υποψήφιων επενδυτών.

Το μοντέλο του καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων κρίνεται ιδανικό για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, καθώς συνδυάζει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, υπηρεσίες ψυχαγωγίας (συμπεριλαμβανομένων των παιγνίων) και πολιτισμού, εμπορικά καταστήματα και πολυτελή ξενοδοχεία, στοιχεία οποία καθίστανται ελκυστικά τόσο για επισκέπτες από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό. Επισημαίνεται δε πως, παρότι ο χώρος εγκατάστασης καζίνο εντός ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο ως προς το σύνολο, λειτουργεί ως βασική πηγή δημιουργίας εσόδων, καθώς είναι πόλος έλξης επισκεπτών και εν τέλει επενδύσεων, αφού τα καζίνο λειτουργούν ως συνδετικό στοιχείο με τον χώρο της ευρύτερης ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί τη συνολική και σφαιρική αντιμετώπιση των υφισταμένων ζητημάτων και στοχεύει την ισορροπημένη εξυπηρέτηση σειράς σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Η αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς με τη δημιουργία ανταγωνιστικού σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο περιβάλλοντος κατάλληλου και ελκυστικού για την προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών και για την ανάπτυξη νέου κλάδου ψυχαγωγικών και τουριστικών υπηρεσιών, που θα απευθύνονται σε ξένους κυρίως καταναλωτές, υψηλού εισοδήματος, συνδυάζεται με ουσιαστικά μέτρα για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων καζίνο και την αυστηρή εποπτεία τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, προς διασφάλιση της απαραίτητης και αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς των καζίνο και της δραστηριότητας καθενός καζίνο ξεχωριστά, έτσι ώστε να προστατευθούν στο μέγιστο βαθμό οι καταναλωτές από τους κινδύνους που ως εκ της φύσεώς τους προκαλούν τα τυχερά παίγνια.

Το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας των επιχειρήσεων καζίνο, έτσι ώστε να προλαμβάνονται παραβατικές συμπεριφορές, που προκαλούν τον εθισμό των ιδιωτών με τη συμμετοχή τους σε τυχερά παίγνια, αλλά και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών των περιοχών στις οποίες εγκαθίστανται καζίνο. Η θέσπιση υποχρεώσεων διαφάνειας, οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου αποτελούν σημαντικό μέρος των νέων διατάξεων.

Οι παραπάνω στόχοι επιδιώκονται λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των τελευταίων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε θέματα ελεύθερης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και, σχετικώς, πρόσβασης στην αγορά καζίνο, καθώς και παραχώρησης δικαιωμάτων, που είναι δεσμευτικοί για τον Έλληνα νομοθέτη και επιβάλλουν την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου προς εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο.

Η εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς καζίνο με τις σύγχρονες επιταγές του ενωσιακού δικαίου περί ανοίγματος της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τις επιταγές του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας και της βασικής ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, που έχει κριθεί με σειρά αποφάσεων του ΔΕΕ ότι ισχύουν και στον τομέα των τυχερών παιγνίων, σε συνδυασμό με τα νέα αποτελεσματικά ουσιαστικά μέτρα εποπτείας των επιχειρήσεων καζίνο που εισάγονται, αναμένεται να οδηγήσουν σε προσέλκυση επενδύσεων και στη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά των καζίνο.

Στο πλαίσιο σεβασμού των ανωτέρω δικαιωμάτων και ελευθεριών, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ακριβής πλέον καθορισμός της χρονικής διάρκειας των αδειών λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, ύστερα από αξιολόγηση σειράς κριτηρίων στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο εκτιμώμενος αναγκαίος χρόνος για την απόσβεση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται, η οποία θα κυμαίνεται για τις επιχειρήσεις καζίνο κατηγορίας απλού τύπου ανάμεσα σε δέκα και δεκαπέντε έτη, ενώ για τις επιχειρήσεις καζίνο κατηγορίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων ανάμεσα σε είκοσι και τριάντα έτη. Στο ίδιο πνεύμα και σε συμφωνία με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου, η αποκλειστικότητα δραστηριοποίησης στη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας προβλέπεται μόνο ως δυνατότητα η οποία συνδέεται με την καταβολή ανταλλάγματος και μέσω μηχανισμού εξισορρόπησης ωφελειών που ορίζονται στο νόμο».
protothema.gr

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive