Με πολλά υποσχόμενες εκδηλώσεις ξεκινά την Τετάρτη η “ΔραμΟινογνωσία 2022.