Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας: Παρουσίαση του βιβλίου « Εσύ για Σένα »