Καταγγελία για χαμηλές εκπτώσεις σε έργα από την “Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση”

Καταγγέλλουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Διοίκηση του κου Τοψίδη, ο οποίος οδηγεί σε πολύ χαμηλές εκπτώσεις σε διαπραγματεύσεις και ειδικότερα:
Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας για αντιπλημμυρικά έργα επέλεξε σκοπίμως να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες και όχι την ουσιαστική ευχέρεια που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα την κατοχύρωση δύο έργων σε προεπιλεγμένους μειοδότες ανάδοχους με εξωφρενικά χαμηλές εκπτώσεις, σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες που κινήθηκαν από την δική μας διοίκηση και υπήρξαν υψηλότατες εκπτώσεις.
Η καταγγελία της παράταξής μας αφορά έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που γίνονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η νέα διοίκηση εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εξευτελιστικές εκπτώσεις 1,8% και 5,36%. Η δική μας Διοίκηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εκπτώσεις που κυμαίνονταν από 38,16% μέχρι 48,47%.
Ζητάμε να διερευνηθεί η απώλεια χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τις χαμηλές εκπτώσεις που «πέτυχε» η νέα Διοίκηση. Αν οι εκπτώσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές των άλλων έργων, το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου θα ξεπερνούσε τα € 1,3εκ, σε έργα συνολικού προϋπολογισμού € 4εκ.