Κανονικά προχωρούν οι εργασίες δημιουργίας νέας δομής μεταναστών στο Φυλάκιο Έβρου

Οι μεγάλες και έντονες αντιδράσεις των κατοίκων του Έβρου αναφορικά με την νέα δομή μεταναστών στο Φυλάκιο δεν έφεραν αποτέλεσμα. Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν 6 μήνες και συνεχίζονται κανονικά και στον χώρο -σύμφωνα με την thrakinea.gr – έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες λυόμενες κατασκευές.

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε περίπου 25 στρέμματα και  συμπεριλαμβάνουν

χώρους διοίκησης, χώρους για το γραφείο ασύλου και χώρους για την καταγραφή και την ταυτοποίηση. Η αναβάθμιση αφορά σε έκταση επιφάνειας 33.718 m2 η οποία γειτνιάζει με το υφιστάμενο ΚΥΤ. Θα περιβληθεί από περιμετρική οδό πλάτους 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο με περίφραξη. Η επέκταση της Δομής αφορά χώρους δυναμικότητας 240 ατόμων σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και 20 ατόμων σε χώρους καραντίνας. Τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 6.400 m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται και επτά (7) μεταλλικά στέγαστρα των 300m2 έκαστο και τρία (3) γήπεδα. Θα υπάρχουν επιμέρους τμήματα με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους.