Ημερίδα: “Η Δύναμη των Ανοικτών Δεδομένων: Από τη θεωρία στην Πράξη για Εταιρείες και Δημόσιους Φορείς”

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Η Δύναμη των Ανοικτών Δεδομένων: Από τη θεωρία στην Πράξη για Εταιρείες και Δημόσιους Φορείς”, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 – 14:00.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ειδικούς στο αντικείμενο των Ανοικτών Δεδομένων και να εξασφαλίσουν μια εξειδικευμένη B2B συνάντηση για περαιτέρω συζήτηση.

 Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και φορέων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση η προεγγραφή των ενδιαφερομένων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου OD4GROWTH – «Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG Europe.

Σύντομη Περιγραφή του έργου OD4GROWTH

Το έργο OD4GROWTH στοχεύει να ενισχύσει την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων στην ΕΕ, βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα και χρηστικότητα των ανοιχτών δεδομένων. Μέσω της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών και της ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας, το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της ΕΕ και στη δημιουργία μιας πιο έξυπνης, ανοιχτής και ανταγωνιστικής κοινωνίας Η σύμπραξη αποτελείται από θεσμούς με περισσότερη εμπειρία (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Λιθουανία) σε αυτό το θέμα και άλλους (Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία) που χρειάζονται υποστήριξη για να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα και τη χρηστικότητα των Ανοιχτών Δεδομένων, προωθώντας την αξιοποίηση τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την online εγγραφή σας, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3L7cvHd

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της διαχειριστικής αρχής του INTERREGEurope. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχειριστική αρχή του INTERREG Europe δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.