Ημέρα Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών

Με δοξολογία  και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της Κομοτηνής θα εορτασθεί η Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών στις 30 Σεπτεμβρίου

Η Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών καθιερώθηκε το 2007, με απόφαση της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου.  Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες όπου οι ομιλητές την φιλανθρωπική δράση  Ελλήνων που με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.

dramini.gr