Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Δράμας αδυνατεί να αναλάβει την Ονειρούπολη

Εντύπωση προκαλεί η αδυναμία των Δημοτικών Υπηρεσιών Δράμας  ιδιαίτερα της υπηρεσίας καθαριότητας στην ανάληψη  του έργου καθαριότητας της Ονειρούπολης

Την ξεκάθαρη εικόνα δίνουν τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Νοεμβρίου, που έχουν σχέση με την διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής.

Μέχρι τώρα τον συντονισμό, τα τοπογραφικά διαγράμματα και την καθαριότητα αναλάμβανε πλήρως η Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών.

Φέτος θα ανατεθούν  σε ιδιώτες και το θέμα αναμένεται να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης στην επικείμενη συνεδρίαση του σώματος , το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει την σχετική εισήγηση.

Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο η Ονειρούπολη. Η υπηρεσία καθαριότητας αδυνατεί να περισυλλέγει τα ογκώδη αντικείμενα και γι αυτόν τον λόγο η εργασία αυτή θα ανατεθεί σε ιδιώτη. Και αυτό το θέμα θα γίνει αντικείμενο «σύγκρουσης» στην συζήτηση της 22ας Νοεμβρίου.

Και το ερώτημα που εύλογα προκύπτει:  Που οφείλετε η αδυναμία των Δημοτικών υπηρεσιών?