ΕΒΕ Δράμας: Να μην αποκλειστούν από την «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» οι μικρές επιχειρήσεις

Επιστολή -αίτημα να μην αποκλειστούν οι επιχειρήσεις που έχουν στοιχεία εργασίας κάτω από 2 ΕΜΕ έστειλε στον αρμόδιο υπουργό ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης.

Σημειώνεται ότι η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ

Πραγματικά αναγνωρίζουμε ότι, η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» , προϋπολογισμού 700.000.000 €,  είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία του ΕΣΠΑ και του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και  κυκλικής οικονομίας.

Ειδικότερα όμως η προϋπόθεση των δύο (2) ΕΜΕ στην Δράση 2 « Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», με όρια επένδυσης από 30.000 €-200.000 € ,  αποκλείει  την συντριπτική πλειοψηφία  των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τον ΚΑΔ δραστηριότητας.

Για να μην υπάρχει αποκλεισμός στην υποβολή των επενδυτικών προτάσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν στοιχεία εργασίας κάτω από 2 ΕΜΕ , παρακαλούμε να επανεξετάσετε την αλλαγή αυτής της προϋπόθεσης, για την Δράση 2, ώστε να έχουν δικαίωμα υποβολής όλες τις επιχειρήσεις (από μηδέν ΕΜΕ), ενώ ταυτόχρονα  θα μπορούσε να υπάρχει κάποια μοριοδότηση όσων έχουν θέσεις εργασίας ή όσων δηλώνουν ότι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Όπως γνωρίζετε πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι οικογενειακές και εργάζονται σε αυτές με αυτοαπασχόληση περισσότερα από ένα άτομα.