Ερωτηματολόγιο για την ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών του Δήμου Δράμας

Έκκληση στους δημότες να συμπλξρώσουν το ερωτηματολόγιο για την ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών του Δήμου Δράμας απευθύνει ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος.
Αφορμή της έρευνας είναι η επιτυχής συμμετοχή του Δήμου στην 2η τεχνική πρόσκληση του Συμβουλευτικού Κόμβου για την Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH) για να λάβει τεχνική βοήθεια για την καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κατά του φαινομένου με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων.
Για το σκοπό αυτό θα θέλαμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με τη μορφή συνέντευξης: https://forms.gle/8ZyD7z3j7hTZx4AE7
Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν καταγράφεται.
Τα αποτελέσματα της διάγνωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολόγιου, θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή δράσεων στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο. Αυτή η συνεργασία θα θέσει τη βάση για ένα σχέδιο μετριασμού της ενεργειακής φτώχειας στον Δήμο, το οποίο είναι χρήσιμο για μία σειρά από απαραίτητες επικαιροποιήσεις απαραίτητων εγγράφων του Δήμου όπως το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης& Οργάνωσης στα τηλέφωνα 2521350646 – 2521350704 και τα emails : dpapo@dimosdramas.gr και mtria@dimosdramas.gr αλλά και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του έργου από το ΙΝΖΕΒ ΑΜΚΕ στο email: inzeb@inzeb.org