Επίσκεψη της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Κας Μίνας Γκάγκα στη Δράμα

Την Δράμα και συγκεκριμένα το Νοσοκομείο επισκέφθηκε χθες Δευτέρα η αν. Υπουργός Υγείας  Μίνα Γκάγκα.  Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο συμμετείχαν ο βουλευτής Κ.Μπλούχος,  ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Κωτσιόπουλος, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ κ. Τσαλικάκης, η Διοικήτρια Κα Καρατζόγλου, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαδόπουλος, ι μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, καθώς κα
εκπρόσωποι της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου  και εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων. Κυρίαρχο θέμα ήταν η υποστελέχωση του Νοσοκομείου το οποίο ακόμη και πριν την πανδημία, όπου οι ανάγκες αυξήθηκαν κατακόρυφα είχε τα ίδια προσβλήματα.

Η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου αποτελεί κοινό και ξεκάθαρο στόχο, γι’ αυτό και θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα, τονίζει σε δελτίο τύπου ο βουλευτής Κ.Μπλούχος.
Πιο συγκεκριμένα:
• Όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε εφικτή η γενναία ενίσχυση της νοσηλευτικής υπηρεσίας κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια με τη διαρκή επαναξιολόγηση των αναγκών.
• Προβλήματα σε σχέση με την υποστελέχωση σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, απορρέουν από την απουσία δυναμικού στις λεγόμενες άγονες ειδικότητες και φυσικά την μη κάλυψη των προκηρυσσομένων νέων θέσεων, δημιουργώντας άγονες θέσεις για τα νοσοκομεία. Φαινόμενο που πλήττει περισσότερο τα περιφερειακά νοσοκομεία.
• Η διοικητική υπηρεσία παρουσιάζει επαρκέστατη κάλυψη με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.
• Προβλήματα που ανακύπτουν στις Τεχνικές υπηρεσίες λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναζητούνται εναλλακτικοί δρόμοι.
• Διαρκής και συνεχιζόμενη είναι η προσπάθεια για πλήρη κτιριακή και λειτουργική αναβάθμιση του Νοσοκομείου.