Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού»

Η Δράση «Φορτίζω Παντού» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στόχος

H δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) σε όλη τη χώρα. Έμφαση στη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και στην εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού.

Η Δράση παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο. Οι σταθμοί θα τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αστικές και περιαστικές περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, χώροι στάθμευσης κ.α.).

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι ΕΔΩ