Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα (στην μητέρα ή στον πατέρα εναλλακτικά)

Η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων είναι μέτρα που θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος, που θα αναρτηθεί σύντομα σε διαβούλευση. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε 5 από τα μέτρα αυτά:

  1. Αυξήσεις άνω του 6% στις κύριες συντάξεις

Από 1/1/2023 αυξάνονται οι κύριες συντάξεις για πάνω από τα 2/3 των συνταξιούχων (περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους), που αναμένεται να ξεπεράσει η αύξηση αυτή το 6%.

  1. Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Πέραν των δημοσίων υπαλλήλων,  αφορά συνταξιούχους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Πρέπει να τονιστεί πως τα εισοδήματα αυτά δεν αφορούν μόνο στις συντάξεις, αλλά στο σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων από τον συνταξιούχο.

  1. Εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες

Το Δεκέμβριο πρόκειται να δοθεί και πάλι εφάπαξ ενίσχυση στους ευάλωτους συμπολίτες μας 250 ευρώ (από 200 προηγουμένως), ενώ διευρύνεται σημαντικά το πλήθος των ωφελούμενων συνταξιούχων, καθώς την ενίσχυση θα την λάβουν όσοι συνταξιούχοι έχουν πλέον μηνιαίο εισόδημα 800 ευρώ σε αντίθεση με τα 600 ευρώ που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα.

  1. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα (στην μητέρα ή στον πατέρα εναλλακτικά)

Το επίδομα μητρότητας επεκτείνεται στον ιδιωτικό τομέα από τους έξι μήνες στους εννέα. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα και αποσκοπεί πρωτίστως στη στήριξη της οικογένειας και στην εξίσωση ουσιαστικά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το επίδομα θα καταβάλλεται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

  1. Κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Το μέτρο αυτό -σε συνδυασμό με την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και για τους δημοσίους υπαλλήλους- οδηγεί στην ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

Προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης

Ιδιαίτερη σημασία  αποδίδει η Κυβέρνηση στη συνεχή ενίσχυση της απασχόλησης. Δεν εφησυχάζουμε, παρά τα θετικά αποτελέσματα που συνεχώς παρατηρούμε στο κομμάτι αυτό. Έτσι, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) έβαλε από τις 12 Σεπτεμβρίου σε εφαρμογή ένα ακόμη πρόγραμμα και προγραμματίζει άλλα έξι που θα «τρέξουν» έως τον επόμενο Δεκέμβριο. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 516 εκατ. ευρώ και θα καλύψουν συνολικά 56.220 δικαιούχους.

-Το πρώτο από τα προγράμματα -που ήδη τέθηκε σε εφαρμογή- αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

-Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών 30-45 ετών στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.  Επιπλέον, η δράση αφορά 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

-Το τρίτο πρόγραμμα αφορά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένων στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α.

-Το τέταρτο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές με πολύ υψηλή ανεργία.

-Το πέμπτο πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

-Το έκτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών.

-Και το έβδομο αφορά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων – επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών).