Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο -Έως τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις

8  Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της 20ης Ιουλίου 2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής. Έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 23η Ιουλίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00μ.μ.  Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να προκύψουν επιλαχόντες οι οποίοι θα καλύψουν τις κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν.

Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

  1.  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  2.  Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
  3.  Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.
  4.  Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.