Εγκρίθηκε η Χρηματοδότηση της επόμενης φάσης του ΣΒΑΑ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η ΣΒΑΑ αποτελείται από 11 επιμέρους Έργα και θα εφαρμοστεί στον κεντρικό πυρήνα της πόλης της Δράμας. Η έγκριση των επιμέρους πράξεων της ΣΒΑΑ θα γίνει με αξιολόγηση σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου.
Ο Δήμαρχος Δράμας, Γιώργος Παπαδόπουλος, δηλώνει πως ξεκινά ακόμη μια κρίσιμη φάση για την υλοποίηση των επιμέρους Πράξεων της Στρατηγικής. Τόσο ο Δήμος όσο και το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα προετοιμάζεται για την πλήρη ωρίμανση των προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης τους, αφού προηγουμένως εκδοθούν οι αντίστοιχες προσκλήσεις από την ΕΥΔ ΑΜΘ. Για το κομμάτι που αφορά στην Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη δημόσιων χώρων Δημοτικού Κήπου, Οδού Εθνικής Αμύνης και Κεντρικής Πλατείας Δράμας, ο Δήμαρχος με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και τα στελέχη των Υπηρεσιών εργάζονται για την εξασφάλιση της υπολειπόμενης χρηματοδότησης, πέραν του πόσου που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.