Δράση της “Golden Eagles” του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη με τα συμμετέχοντα σχολεία στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ε-twinning με τα οποία συνεργάζεται το 5ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Εnvironmental Detectives.

Η ομάδα του σχολείου μας, η “Golden Eagles”, (οι Χρυσαετοί που πετάνε ψηλά στον ουρανό, ερευνούν, καταγράφουν και εποπτεύουν πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον μας) έδρασε και συνεργάστηκε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας την αξία και τη χρησιμότητα των δασών μας.
Με χαρά γνωρίσαμε τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων, κάνοντας πράξη την διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέθεσαν ομαδοσυνεργατικά το δικό τους ποίημα, γεμάτο υποσχέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, και όλοι μαζί, ως μία δυνατή ομάδα εργασίας, μοιραστήκαμε σκέψεις, ανησυχίες και υποσχέσεις που μας δεσμεύουν όλους, να βάλουμε τα δυνατά μας για να βοηθήσουμε τη γη μας να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως, πυρκαγιές, αλόγιστη ξύλευση των δασών, κατασπατάληση νερού και ενέργειας.
Σχολεία από την Τουρκία, την Πολωνία, την Ισπανία, και την Ιταλία, ανέλαβαν ρόλους έρευνας και δράσης, έχοντας ως βασικό στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων μας και απευθύνοντας έκκληση για την ανάγκη να προστατέψουμε τα δάση μας.

Forests clean the air
preventing landslides.
We must protect them
We mustn’t cut down young trees.
Forests we love,
Forests we protect.
We help our forests survive.
We pledge to revive them.
The cheerful forest stands,
Man is not afraid of trees.
A toadstool here, a deer running there.
Everyone needs some forest to live with the air.
Do not destroy the forest.
It is better to plant a tree,
if you are a cool person.
Now let’s see,
around us,
We want to have plants.
We want to see animals.
We want to see water coming.
Forests are our breath.
Forests give life.
We must protect forests.
We must protect the world.

Δελτίο Τύπου