Δράμα: To ΕΝΕΕΓΥΛ καλεί το κοινό στην εκδήλωση που ετοίμασαν οι μαθητές του