Δράμα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι «βυθιζόμενοι κάδοι»

Μετά την αποτυχία της Δημοτικής Αρχής στην διαχείριση των κάδων απορριμμάτων , σε ότι αφορά την τοποθέτησή τους, το θέμα έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα ζητήσει από το σώμα να εγκρίνει τις νέες θέσεις που συστήνονται προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Το θέμα:

«Έγκριση της με αρ.27/2021 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί «Επιλογής σημείων για την τοποθέτηση των οκτώ (8) υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Δράμας και της εταιρείας  ́ ́HELESI ́ ́ ( ́ ́Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων – Συστήματα Υπόγειων Κάδων ́ ́) -Εισηγητής Κυριακίδης Χρήστος»

Η συνεδρίαση –δια τηλεδιασκέψεως- ορίστηκε για την Τετάρτη 25 Αυγούστου στις 6μμ.