Δράμα: Πολιτισμική ημερίδα και Ποντιακό γλέντι στο Σιδηρόνερο