Δράμα: Ομιλίες στα Λύκεια του Νομού για την διαχείριση του άγχους των πανελλαδικών εξετάσεων

Τέλος τα μαθήματα στις 20 Μαΐου για τα Λύκεια καθώς ακολουθούν οι απολυτήριες και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι Πανελλαδικές ξεκινούν για τα επαγγελματικά Λύκεια στις 2 Ιουνίου και για τα Γενικά Λύκεια στις 3 Ιουνίου.

Η περίοδος αυτή είναι από τις δυσκολότερες στην ζωή των μαθητών καθώς κρίνεται εν πολλοίς το μέλλον τους. Στην Δράμα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΑΜΘ, κ. Αριστείδη Μωυσιάδη, διοργανώνει μια σειρά συναντήσεων- ομιλιών στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψήφιους να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το άγχος της συγκεκριμένης διαδικασίας.