Δράμα- ΟΕΒΕ: «Nα μειωθούν τα τέλη ενοικίασης για τα εμπορικά σπιτάκια της Ονειρούπολης»

Χαμηλότερο κόστος ενοικίασης των σπιτιών στην Ονειρούπολη ζητούν οι επαγγελματίες στην Δράμα, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν η Δημοτική Αρχή να ζητά τα ίδια ποσά που απαιτούσε πριν τρία χρόνια, Η πανδημία είναι γνωστό ότι θα μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προσέλευση του κοινού περιορίζοντας δραστικά τον τζίρο και συνεπώς το κέρδος των επαγγελματιών.

Η Ανακοίνωση

Με αφορμή την ανακοίνωση  -στα ΜΜΕ – από τον Δήμο Δράμας των τελών ενοικίασης για τα εμπορικά σπιτάκια, για τη διοργάνωση της φετινής Ονειρούπολης διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετά υψηλό το προβλεπόμενο τέλος (έως 3.000 ευρώ ανάλογα με το είδος πώλησης) για τους συμμετέχοντες στη Χριστουγεννιάτικη αγορά.  Κατά την άποψή μας δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας και των σχετικών μέτρων προστασίας δεν προβλέπεται μεγάλη προσέλευση πολιτών, είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα υπάρξει μείωση του κύκλου των εργασιών άρα και του κέρδους.  Συνεπώς, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μείωση των ενοικίων.  Είναι φανερό ότι η φετινή Χριστουγεννιάτικη αγορά θα λειτουργήσει σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές παλαιότερων ετών, όταν κι έγινε ο προσδιορισμός των τελών χρήσης για τη συμμετοχή των επαγγελματιών. Ο Δήμος Δράμας θα πρέπει να δείξει την προβλεπόμενη κατανόηση και βούληση ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αντεπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να μην προσβλέπει μόνο στο κέρδος. Δεν πρέπει να ζητά από τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες να καταβάλλουν όσα ζητούσε το 2018. Άλλωστε ο Κανονισμός λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς  επιτρέπει την αναπροσαρμογή των τελών ενοικίασης για λόγους οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.