Δράμα: Νέος Διοικητής Πυροσβεστικής Νομού Δράμας, ο Πύραρχος Παναγιώτης Ν. Τιάγκος

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας ενημερώνει ότι από 18 Φεβρουαρίου 2020 ανέλαβε νέος Διοικητής Νομού Δράμας, ο Πύραρχος Παναγιώτης Ν. Τιάγκος.

Ο νέος Διοικητής είναι έγγαμος πατέρας δύο παιδιών, κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 2000 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Αποφοίτησε το 1991 από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2016 από την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Υπηρέτησε μεταξύ άλλων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας ως Υποδιοικητής, στον 2ο ΠΣ Θεσσαλονίκης ως Αξιωματικός Υπηρεσίας, στην Δ.Π.Υ. Θεσσαλονίκης ως ελεγκτής Αξιωματικός πυρασφάλειας και προϊστάμενος, Αξιωματικός Υπηρεσίας στον 1ο Π.Σ. Ιωαννίνων, Αξ/κός Υπηρεσίας – Υποδιοικητής στον Π.Σ. Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, Προϊστάμενος Πεζοπόρου Τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Τμηματάρχης Γραμματειακής Υποστήριξης – Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, Υποδιοικητής στον 1ο & 2ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης και από το 2018 Διοικητής στον 2ο ΠΣ Θεσσαλονίκης.