Δράμα: Έκθεση φωτογραφίας της ομάδας ΕΦΟΔΟΣ

Η Φωτογραφική Ομάδα Δράμας ΕΦΟΔΟΣ παρουσιάζει Έκθεση Φωτογραφίας των μελών της με
τίτλο “Δημόσια και Ιδιωτικά”από τις 3 έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2022 (18:00-22:00) στην αίθουσα τέχνης Ελευθερία.
Τα εγκαίνια έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022, 20:30.