Δράμα: Από 17 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο της αγοράς