Δήμος Δράμας: Διαδικτυακό συνέδριο κλεισίματος έργου LYSIS