Δημογραφικό παρατηρητήριο στο ΔΠΘ για τον έλεγχο του πληθυσμού της Α.Μ.Θ

Δημογραφικό παρατηρητήριο που θα καταγράφει και θα ελέγχει τον πληθυσμό της ΑΜ-Θ σε αστικές και αγροτικές περιοχές,  θα λειτουργήσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, ο Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας και Δημογράφος, Κώστας Ζαφείρης, στεκόμενος στο μείζον ζήτημα του Δημογραφικού στην Ελλάδα και στην ΑΜ-Θ.

«Αυτό που χρειάζεται είναι ένα μόνιμο υπουργείο, ανεξαρτήτως κομμάτων  και κυβερνήσεων που αλλάζουν στην εξουσία, το οποίο  σε μακροχρόνια βάση, θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές που δεν θα άπτονται μόνο των οικονομικών κινήτρων, αλλά θα διαπερνά όλα τα επίπεδα της πολιτικής, κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. Θα  πρέπει να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, να εναρμονισθεί ο εργασιακός βίος με τον οικογενειακό, προκειμένου τα παιδιά να μεγαλώνουν με τους γονείς τους και όχι με άλλα μέλη της οικογένειας, ή άλλους ανθρώπους Τέλος  να υπάρχουν δομές στους τομείς της υγείας, της παιδείας και ένα πλαίσιο κοινωνικής ζωής  δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας, ικανό να συγκρατήσει τον νεανικό πληθυσμό, ο οποίος δεν θα σκεφθεί να εγκαταλείψει την περιοχή του.

Παράλληλα, το παρατηρητήριο θα προτείνει πολιτικές προς την πολιτεία για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού  και την ενίσχυση προσπαθειών, προκειμένου να μπει φρένο στην ερήμωση της υπαίθρου, σε συνεργασία με την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση.»