Δέκα εκπαιδευτικοί του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας μετέβησαν στη Σεβίλλη της Ισπανίας

 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο « Η μαθητεία ως συνδετικός κρίκος της βιομηχανίας με την Τεχνική Εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους σπουδαστές και την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων» και κωδικό 2017-1-EL01-KA102-35751 δέκα [10] εκπαιδευτικοί του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας μετέβησαν στη Σεβίλλη της Ισπανίας από Κυριακή 17/6/2018 έως Σάββατο 23/6/2018 σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ONECO consulting & mobility. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν βιομηχανίες στην περιοχή της Ανδαλουσίας που υλοποιούν προγράμματα μαθητείας καθώς και Τεχνικά σχολεία όλων των βαθμίδων από τα οποία προέρχονται οι μαθητευόμενοι.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο εργοστάσιο της Renault Espana, το ανώτερο τεχνικό σχολείο ADA ITS, την σχολή ICADA (Formacion Directiva Mandos Intermedios) που εκπαιδεύει μεσαία στελέχη διοίκησης, τον οργανισμό ITV VEIASA, (Industrial Verifications Andalusia Ltd) που είναι ένα δημόσιος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, την εταιρεία Ferri-movil και την εταιρεία Desguace SOL.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι για τους συμμετέχοντες από την υλοποίηση του προγράμματος είναι:

•Η γνωριμία με τον θεσμό της μαθητείας όπως αυτός εφαρμόζεται στην Ισπανία.

•Η ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς που έχουν εφαρμόσει τον θεσμό της μαθητείας με σκοπό τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων του θεσμού της μαθητείας όπως αυτός θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα.

•Να συζητήσουν με μαθητευόμενους ενήλικους από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους.

•Να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με εργοδότες – υπευθύνους βιομηχανιών που συμμετέχουν στο θεσμό της μαθητείας με σκοπό την εύρεση τρόπων για την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων από τους μαθητευόμενους.

•Να ενημερωθούν για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό της μαθητείας στην Ισπανία.

•Να βελτιώσουν την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν καινοτόμες και μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης, που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ