ΔΑΟΚ Δράμας για τη διακίνηση εισαγόμενης πατάτας και τις ελληνοποιήσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας, με αφορμή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου σχετικά με τη διακίνηση εισαγόμενης πατάτας φαγητού στην ελληνική αγορά, τις ελληνοποιήσεις και την αναφερόμενη έλλειψη ελέγχων, διευκρινίζει τα παρακάτω:

Η ΔΑΟΚ Δράμας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προβαίνει σε ελέγχους εμπορίας πατάτας φαγητού που αφορούν στην πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων διακίνησης στην αγορά (σήμανση, ιχνηλασιμότητα, προέλευση) και στην διατροφική ασφάλεια (υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση εφαρμόζονται οι προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. Πέραν αυτών, η ΔΑΟΚ Δράμας συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με την Τελωνειακή Υπηρεσία Δράμας και την Αστυνομική Δ/νση Δράμας προκειμένου να ενημερώνεται για τα φορτία πατάτας προέλευσης όμορων κρατών-μελών της Ε.Ε. με προορισμό τη Χώρα μας, που διέρχονται από τον Συνοριακό Σταθμό Εξοχής. Υπάρχει στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες τού εκάστοτε τόπου προορισμού των φορτίων για τον έλεγχο και την αποτροπή ελληνοποιήσεων. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η ΔΑΟΚ Δράμας ως αρμόδια Υπηρεσία για την φυτοϋγεία, προβαίνει σε συστηματικό φυτοϋγειονομικό έλεγχο της καλλιέργειας της πατάτας στην ΠΕ Δράμας με κύριο σκοπό τη συνέχιση της καλλιέργειας στην περιοχή, τη διασφάλιση της παραγωγής και την εξασφάλιση της διακίνησης τού προϊόντος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξαγωγών σε τρίτες χώρες.