Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση της Σ.Β.Α Δήμου Δράμας

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη η εκδήλωση ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) Δήμου Δράμας σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Στον χαιρετισμό του, κατά την έναρξη της εκδήλωσης,  ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η πόλη της Δράμας και ειδικότερα το συμπαγές κέντρο της, είναι ο βασικός πόλος οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής, αποτελώντας συγχρόνως το κέντρο της ευρύτερης αγροτικής περιοχής και την πύλη προς τους ορεινούς όγκους. Επίσης η πόλη της Δράμας ως κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας αναπτύσσει έντονες σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους Δήμους. Όλες αυτές οι ιδιότητες

πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη στο σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης και Ανθεκτικής πόλης.

Έτσι η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027 εστιάζει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ιστορικού, πολιτιστικού, οικονομικού και διοικητικού λειτουργικού κέντρου της πόλης της Δράμας και έρχεται να συμπληρώσει χωρικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, οικονομικά και κοινωνικά την περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ 2014-2020.

Η νέα περιοχή παρέμβασης είναι συνέχεια της προηγούμενης και μέσω των έργων και δράσεων της ΣΒΑΑ 2021-2027, η πόλη της Δράμας θα αποκτήσει έναν αστικό πυρήνα με μοναδικά χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και στην κλιματική αλλαγή.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια μας έχει διαδραματίσει η συμβολή της δωρεάς του κ. Κωνσταντίνου Αποστολίδη, ιδιοκτήτη της εταιρείας RAYCAP, οποίος εκδηλώνοντας την μεγάλη του αγάπη για τον τόπο του, ανέλαβε τη πρωτοβουλία να συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα μελετητικά γραφεία στον κόσμο και να προσφέρει στο δήμο τη δυνατότητα να υλοποιήσει το οραματικό πλάνο αστικής ανάπτυξης του κέντρου της πόλης.

Η ΣΒΑΑ του δήμου Δράμας πέρα από το σημαντικό έργο παρέμβασης στο κέντρο της πόλης – το οποίο θα σας παρουσιάσουμε και αναλυτικά- αποτελείται από άλλα 12 έργα που θα συμπληρώσουν τη στρατηγική και θα της αποδώσουν ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα.»