Αναστέλλονται οι κυρώσεις σε Ρ/Σ του Έβρου- Ρυθμίζεται το θέμα των κεραιών

Υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις του για την ενίσχυση των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν από παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας.

Με την εφαρμογή του νέου νόμου, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμεθόριων περιοχών, θα έχουν τη δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων και συχνοτήτων εκπομπής, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την αναστολή κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στους σταθμούς αυτούς.

Έτσι, θεραπεύονται τα προβλήματα ραδιοφωνικής κάλυψης λόγω της παρεμβολής και επικάλυψης των εκπομπών ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών από ραδιοφωνικούς σταθμούς γειτονικών κρατών, αλλά και της μορφολογίας του εδάφους σε πολλές από τις περιοχές αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα ρύθμιση η οποία είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών του Έβρου που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, πετυχαίνουμε τα εξής:

Παροχή δυνατότητας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς να δηλώσουν νομίμως τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής που χρησιμοποιούν: Αντιμετωπίζονται έτσι ζητήματα νομιμότητας εκπομπής τους, ενώ παρέχεται δυνατότητα καλύτερης ραδιοφωνικής κάλυψης της επικράτειας

Με την υπό όρους κατ’ εξαίρεση χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών στην παραμεθόριο, θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της κάλυψης όλων των ακριτικών περιοχών με πρόγραμμα ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών. Το ελληνικό ραδιοφωνικό σήμα θα «φτάνει» σε όλες τις ελληνικές περιοχές

Από 1η Ιουνίου έως 31η Νοεμβρίου, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση για τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κατά το ίδιο διάστημα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούν να υποβάλλουν την αντίστοιχη δήλωση για τις δευτερεύουσες θέσεις ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.).

Σε ό,τι αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της παραμεθορίου, θα μπορούν άμεσα να αιτηθούν στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την κατ’ εξαίρεση χορήγηση βεβαίωσης για τη χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας.