Αμφίπολη ” Eλάτε να θυμηθούμε το Αντάρτικο του Πόντου”

Η Ομάδα έκφρασης και Πολιτισμού “Η Αμφίπολη ανα τους αιώνες” διοργανώνει  με την αρωγή του Δήμου
Αμφίπολης και την συμμετοχή του Φορέα Το Κέντρο Πολιτισμού Νικοπόλεως Πόντου Ελλάδος εκδήλωση με θέμα:
«Το Αντάρτικο του Πόντου»
Σάββατο 06 Αυγούστου 2022 στις 21:00, στο προαύλιο του Κέντρου Διερμηνείας Δήμου Αμφίπολης.