Αμετακίνητοι οι Μητροπολίτες της Θράκης – Όχι στην προέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου

Οἱ Μητροπολίτες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Θράκης, ἔχοντας τὴν συναίσθηση τῶν ποιμαντικῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν μας, τά  ὁποῖα συμπλέκονται ἄρρηκτα μὲ τὴν ἐθνικῶς εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς πατρίδας μας, ἐκφράζουμε σταθερή ἀπό ἐτῶν ἄποψη γιὰ τὴν θέση τῆς Θράκης σὲ ζητήματα μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.

Κατά τὸ παρελθόν ἔτος, σε τηλεδιάσκεψη με τον Ὑπουργό  Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου κ. Νότη Μηταράκη, ἐκφράσαμε τήν ξεκάθαρη ἀντίθεσή μας στήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως γιά ἐπέκταση και ἐνίσχυση τῶν Περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ὑπηρεσίας Ὑποδοχῆς καὶ Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ.) στὸ Δ.Δ. Φυλακίου Ν. Ἕβρου, ἀλλά καί  σε ὁποιαδήποτε ἄλλη περιοχή τῆς Θράκης, γιά εὐνόητους ἐθνικούς λόγους.

Τήν ἴδια ἄποψη ἐκφράζουμε ἀμετακίνητα και σήμερα, ἐφιστῶντας τήν προσοχὴ ὅλων τῶν κρατικῶν φορέων καί τοῦ λαοῦ στην ἀνάγκη διατήρησης τοῦ διαλόγου καί στην οἰκοδόμηση κλίματος ὁμονοίας καὶ ὁμοφροσύνης. Ἄς μην ξεχνοῦμε ὅτι ἡ σύμπραξη τοῦ λαοῦ, τοῦ Κλήρου και τοῦ ἐπισήμου κράτους ἀπέτρεψε την ἀθρόα εἰσβολή και ἀνέδειξε διεθνῶς τήν μεθόδευση τῆς γείτονος γιά τη χρησιμοποίηση τῶν δυστυχῶν αὐτῶν συνανθρώπων μας ὡς ἐργαλεῖο ἀποσταθεροποίησης.

Ἡ διαφύλαξη τῆς πατρίδας μας ἀπαιτεῖ ὁμοφροσύνη.