5η ολομέλεια Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδος – Σε Δράμα και Θάσο οι εκδηλώσεις

Εκδήλωση, με θέμα: «Η χρήση των social media στην Πολιτική και την Οικονομία- Κίνδυνοι παραπληροφόρησης-
Επιρροή- ∆ιαμόρφωση κοινής γνώμης» πραγματοποιείται την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:30 στο Αμφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου ∆ράμας.

Ομιλητές: Μανώλης Σφακιανάκης, Υποστράτηγος Ε.Α. ΕΛ.ΑΣ., τ. Προϊστάμενος ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Βαγγέλης Τσάρας- Επικοινωνιολόγος, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επικοινωνίας Cicero Α.Ε.
Γεώργιος Σιάκας, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ∆.Π.Θ. Αναστάσιος Πούλιος, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράμας.

Η εκδήλωσν εντάσσεται στο πλαίσιο της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδος, που διοργανώνεται  σε Θάσο και Δράμα.

«Η Θάσος ως τουριστικό προϊόν» είναι το θέμα της δεύτερης εκδήλωσης  τo Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00 στο «Καλογερικό» Λιμένας Θάσου .

Ομιλητές: Ελευθέριος Κυριακίδης, ∆ήμαρχος Θάσου Μαρία Πολυμέρου, Αντιπεριφερειάρχης ∆ιεθνών Σχέσεων
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Περιφερειακή Σύμβουλος Θάσου. ∆ημήτρης Σπιτσέρης Υπεύθυνος γραφείου Europe Direct Καβάλας.