217,7 εκ. ευρώ για επενδύσεις στην περιφέρεια ΑΜΘ

Με περισσότερα από  99,4 εκατομμύρια ευρώ θα ενισχυθούν 189 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Αναπτυξιακό Νόμο , μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης από την Περιφέρεια ΑΜΘ των 394 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν συνολικά.

Αν σε αυτό το ποσό συνυπολογιστεί και η ιδιωτική χρηματοδότηση, το συνολικό ύψος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ανέρχεται στα 217,7 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της μεταποίησης, 110 επιχειρήσεις τροφίμων, συσκευασιών, σωλήνων δικτύου, μαρμάρου, οινοποιίας κτλ. θα ενισχυθούν με 70,1 εκ. €
  • Στον πρωτογενή τομέα, 55 επιχειρήσεις αγροτικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας και λατομεία θα ενισχυθούν με 16,5 εκ. €
  • Στον τομέα του τουρισμού, 20 ξενοδοχειακές μονάδες θα ενισχυθούν με 10,2 εκ. €
  • Στον τομέα των υπηρεσιών, 4 επιχειρήσεις logistics θα ενισχυθούν με 2,4 εκ. €