2 θέσεις για την απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας της ΕΛ. ΣΤΑΤ στην Δράμα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για την Δράμα προβλέπονται 2 θέσεις . Μία Π.Ε Στατιστικών για 8 μήνες και μία ΤΕ Στατιστικών επίσης για 8 μήνες εργασίας.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ θα ισχύουν κριτήρια εντοπιότητας