300.000€. για την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας από το LEADER

 Εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας στο Leader και η δραστηριότητα αυτή της Ένωσης  φέρνει 300.000€ στον Νομό για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Πρόκειται για δύο προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν αντιστοίχως οι Δήμοι και Τοπικές Επιχειρήσεις

Έγκριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Δημιουργία τουριστικού οργανισμού με χρηματοδότηση από το LEADER

Η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας ευχαριστεί όλους όσους πίστεψαν και στήριξαν τις δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο LEADER όπου μέσα από αυτές θα χτίσουμε την τουριστική ταυτότητα της Δράμας και θα αναδείξουμε όλους τους τομείς που σκοπό έχουν την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του νομού της Δράμας.

Παρότι η Ένωση Ξενοδόχων της Δράμας είναι μία μικρή συγκριτικά ένωση της χώρας μας, δεν στηρίζεται σε κοινά σχέδια ανάπτυξης αλλά επιδιώκει, με τα μέσα που διαθέτει, να αναδείξει την περιοχή της προς κοινό όφελος και συμφέρον όλων των κατοίκων και φορέων του νομού.

Συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη Σύσταση και δημιουργία συνεργατικού σχήματος «Οργανισμός τουριστικής Προβολής» που αποτελείται από την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας και τους Δήμους του Νομού της Δράμας, με τίτλο «Τοπική ανάπτυξη του Νομού Δράμας 2023 Σύμπραξη με Δήμους» με προϋπολογισμό 165.000€.

Το δεύτερο συνεργατικό σχήμα αποτελείται από την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας και τοπικές επιχειρήσεις, με τίτλο «Συνεργασία φορέων με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και  του αγροτουρισμού της Δράμας» με προϋπολογισμό 136.000€ .

Τα δύο παραπάνω προγράμματα θα υλοποιηθούν σε βάθος τριετίας και αποτελούν την βάση για μια ορθά δομημένη στρατηγική τουριστικής ανάδειξης της περιοχής μας για τα επόμενα χρόνια. Η χρονική στιγμή της έγκρισης συμπίπτει με μια δύσκολη περίοδο για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά εμείς το λαμβάνουμε ως μία μοναδική ευκαιρία.

Γνωρίζοντας όμως τις δυσκολίες και τα νέα δεδομένα, θα χτίσουμε μια πιο στέρεα βάση όπου θα  βασιστεί η πορεία μας στον τουριστικό χάρτη της χώρας, για να μπορεί η Δράμα να έχει την θέση που τόσο πολύ της αξίζει.