101 προσλήψεις σε υπ. Τουρισμού, Κτηματολόγιο-Αιτήσεις από 13 έως 28 Ιανουαρίου

Ιδιαίτερη προσοχή στην κατοχύρωση των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, για ορισμένες θέσεις, οφείλουν να επιδείξουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 12Κ/2021 (101 μόνιμες προσλήψεις).

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν (“κλικαριστούν”) στην ηλεκτρονική αίτηση και, ταυτόχρονα, να επισυναφθούν στο Μητρώο του υποψήφίου.

Εάν δεν υπάρχουν τα προσόντα αυτά σε ένα από τα δύο (αίτηση ή Μητρώο) ο υποψήφιος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας, διότι θεωρούνται -όχι μόνο πρόσθετα- αλλά και “απαραίτητα“.

Η “ταυτότητα” της 12Κ/2021

() Θέσεις: 101

() Ειδικότητες:

  • ΠΕ Οικονομικού
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΠΕ Νομικών
  • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών)
  • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων

() Προθεσμία: 13 έως 28 Ιανουαρίου 2022

πηγή workenter.gr