Τροπολογία για τις εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων

Τροπολογία σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων που αφορά  την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) κατέθεσε από κοινού με άλλους βουλευτές ο Δημήτρης Κυριαζίδης βουλευτής Δράμας της Ν. Δημοκρατίας. Στόχος της τροπολογίας είναι η διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Η τροπολογία προτείνει τα εξής:kiriazidis-μέσα

  1. 1.Οι Διευθύνσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να ασκούν εποπτεία στις διενεργούμενες εξετάσεις από τα ιδιωτικά σχολεία για τις τάξεις του Λυκείου και για τα μαθήματα που διαμορφώνουν το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης.
  2. 2. Οι Διευθύνσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης να συνεργάζονται με τα ιδιωτικά Λύκεια ελέγχοντας τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα πλαίσια του Νέου Νόμου για το Λύκειο εποπτεύοντας και το πρόγραμμα των εξετάσεων
  3. 3. Σε κάθε Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης να συστήνεται σώμα επιτηρητών των εξετάσεων του Νέου Λυκείου που θα αποτελείται από καθηγητές δημοσίων σχολείων
  4. Η επιτήρηση των τελικών εξετάσεων στο Νέο Λύκειο και στα μαθήματα που διαμορφώνουν τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, να γίνεται από ίσο αριθμό καθηγητών του ιδιωτικού σχολείου και του σώματος επιτήρησης της Β/βαθμιας εκπαίδευσης
    1. Από κάθε Δ/νση Β/βάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των βαθμολογημένων γραπτών, μετά το πέρας των εξετάσεων και για τα μαθήματα που διαμορφώνουν τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, από ολιγάριθμο σώμα βαθμολογητών δειγματοληπτικού ελέγχου, που θα συστήνεται από τα δημόσια σχολεία της οικίας Δ/νης.
    2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε κάποιο γραπτό υπέρβαση άνω των τριών μονάδων, με βάση την 20/θμια κλίμακα βαθμολόγησης, ο έλεγχος να επεκτείνεται σε όλα τα διορθωμένα γραπτά του ελεγχόμενου μόνο μαθήματος και μόνο για την τάξη στην οποία διδάσκεται. Σε αυτήν την περίπτωση τα γραπτά αναβαθμολογούνται από το αρμόδιο σώμα βαθμολογητών της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.
    3. Σε όσα γραπτά διαπιστωθούν, υπερβάσεις άνω των τριών μονάδων, με βάση την 20/θμια κλίμακα βαθμολόγησης, τελικός βαθμός του γραπτού να είναι ο βαθμός του βαθμολογητή του σώματος βαθμολογητών της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.