Πόλη και Ζωή: Πρόσκληση στην κεντρική ομιλία του Δημάρχου Κ. Χαρακίδη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ