Δήμος Νευροκοπίου: Όχι στον Χρυσό θάνατο

Chalkidiki-metaleia

Ψήφισμα κατά της εξόρυξης του χρυσού στη περιοχή του ευρύτερου δήμου Νευροκοπίου υπέγραψε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όλων των Δραμινών, βάζει τέλος στην τουριστική ανάπτυξη του Φαλακρού, και αφανίζει την κτηνοτροφία με την ακύρωση τουλάχιστον 40.000 στρεμμάτων βοσκοτόπων.

Διαβάστε το ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κ.Νευροκοπίου στην συνεδρίαση της 12/12/2014 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε εισήγηση του Δημάρχου σχετικά με αίτημα εταιρείας εξόρυξης ΧΡΥΣΟΥ στην Διοικητική Περιοχή του Δήμου Κ.Νευροκοπίου. Η εισήγηση έχει ως εξής: ¨Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την παραχώρηση δημόσιας έκτασης 40.000 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Κ.Νευροκοπίου και συγκεκριμένα στις περιοχές Τ.Κ.ΒΩΛΑΚΑ,Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΗ και Τ.Κ. ΟΧΥΡΟΥ στην εταιρεία με την επωνυμία << ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε>> με διακριτικό τίτλο <<ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ- ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.>> με έδρα την ΑΘΗΝΑ. Η εν λόγω εταιρεία με τις από 29 Νοεμβρίου 2014, τέσσερις όμοιες αιτήσεις της προς την Π.Ε. Δράμας ,αιτείται άδεια ¨μεταλλευτικών ερευνών¨ σε χώρο έκτασης συνολικά Ε=40.000 στρέμματα περίπου .Στον όρο ¨μεταλλευτικές έρευνες ¨ περιλαμβάνεται και η εξόρυξη Χρυσού με χημική επεξεργασία . Η κατηγορηματική μας αντίθεση εδράζεται στο ότι :
1. Η έκταση είναι τεράστια για τα δεδομένα του Δήμου αλλά και της Χώρας ακόμη
2. H περιοχή αποτελεί την ¨καρδιά¨ των βοσκοτόπων των κατεξοχήν κτηνοτροφικών χωριών Βώλακα –Γρανίτη-Οχυρού και οποιαδήποτε μεταλλευτική έρευνα –εκμετάλλευση είναι βέβαιο ότι θα εξαφανίσει μεγάλης έκτασης βοσκοτόπων και κατά συνέπεια κάθε κτηνοτροφική δραστηριότητα
3. Οι λεκάνες απορροής υδάτων της αιτούμενης έκτασης είναι αυτές που κατά κύριο λόγο τροφοδοτούν τόσο τον υδροφόρο ορίζοντα του Υψιπέδου Κ.Νευροκοπίου όσο και της πεδιάδας της Δράμας με προφανείς κινδύνους δηλητηρίασης τόσο του πόσιμου νερού των περιοχών αυτών ,όσο και αυτού που χρησιμοποιείτε για άρδευση αλλά και υδροδότηση ποιμνιοστασίων .
4. Είναι βέβαιο ότι θα καταστραφούν πολύτιμες δασικές περιοχές υψηλού κάλους (δάση κωνοφόρων ,οξιάς, δρυός, καστανιάς, φουντουκιάς κ.λ.π.) και θα αφανιστεί η πλούσια σήμερα βιοποικιλότητα της περιοχής ( χλωρίδα ,πανίδα).
5. Θα μηδενιστεί οποιαδήποτε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής στο παρών και στο μέλλον (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού-Κυνηγότοποι κ.λ.π.)
6. Η ίδια η περιοχή έχει ήδη πληγεί βάρβαρα περιβαλλοντικά και όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη διάθεση εκτάσεων για λατομεία εξόρυξης μαρμάρων όσο και από την απουσία κάθε έλεγχου σε όλες της φάσεις εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων αυτών . Ιδιαίτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια η δέσμευση λατομικών εκτάσεων έχει πάρει διαστάσεις επιδρομής .Ήδη η συνολική έκταση που έχει διατεθεί στην ιδία ως άνω αιτούμενη περιοχή για λατομεία μαρμάρων ξεπερνά τις 20.000 στρέμματα , και τυχόν ενεργοποίηση όλων των εκτάσεων θα προκαλέσει βιβλική περιβαλλοντική καταστροφή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και απορρίπτει την αίτηση διότι απειλείται θανάσιμα η υγεία των πολιτών και εξουδετερώνεται κάθε κτηνοτροφική –αγροτική και τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή.